Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
(www.szkola-medyczna.com.pl)

PO WER

Medyczna Szkoła z Morawicy podsumowała ważny projekt

            Ponad trzysta tysięcy złotych pozyskała dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Morawicy na doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty uczniów. W ramach projektu był między innymi wyjazd uczniów na dwutygodniowe zagraniczne praktyki. Realizowany od listopada 2016 roku projekt właśnie podsumowano podczas konferencji.

            W projekcie pod nazwą "Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój" wzięło udział 35 uczniów i 13 nauczycieli. - Projekt, na który pozyskaliśmy nieco ponad 308 tysięcy złotych obejmował przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne zarówno w Polsce, jak i w Portugalii, gdzie nasi uczniowie odbywali dwutygodniowe praktyki. Celem realizacji projektu było wykształcenie mobilnego absolwenta, który nie bez obaw będzie funkcjonował na europejskim rynku pracy – podkreśla Renata Antos, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Morawicy.

Praktyki i szkolenia zagraniczne

            Partnerem realizowanego projektu jest Stowarzyszenie Mobility Friends w Barcelos w Portugalii, które było odpowiedzialne między innymi za odpowiedni dobór placówek do odbycia praktyk. W pierwszej grupie siedemnastu uczniów pojechali ci, którzy kształcą się w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. Wraz z nimi do Portugalii poleciało na tydzień sześciu nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu typu "job shadowing". Druga grupa liczyła osiemnastu praktykantów w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog i terapeuta zajęciowy. Podobnie jak w pierwszym wyjeździe na szkolenie polecieli także i nauczyciele. Tym razem siedem osób z kadry pedagogicznej wzięło udział w tygodniowym szkoleniu.

W Portugalii pokazali prawdziwą klasę

            Uczniowie sami byli zaskoczeni swoimi umiejętnościami, wyuczoną kulturą pracy, a także różnicami w wykonywaniu pewnych zawodów. - U nas przywiązuje się większą wagę chociażby do higieny pracy i sposobu podejścia do pacjenta czy też klienta – mówili uczniowie, którzy zdobytą w szkole wiedzę mogli zweryfikować podczas zagranicznych praktyk. Jak zgodnie przyznali, praktyki w Portugalii pozwoliły im na otwarcie się na świat i na pracodawców, ale przede wszystkim pozwoliły im uwierzyć w siebie, we własne umiejętności nabyte w szkole i ogromną wiedzę, jaką zdążyli posiąść po dwóch latach nauki. - Nasi zagraniczni pracodawcy nie mogli uwierzyć w to, że w ciągu dwóch lat nauki zdobywamy aż tyle wiedzy nie tylko merytorycznej, ale i praktycznej. Spotkaliśmy się z wielką otwartością. Bardzo nas chwalili – przyznał Łukasz Maj, jeden z uczniów, który odbył praktyki zawodowe w szpitalu w Portugalii.

Absolwenci szkoły rozchwytywani

            I nie ma się co dziwić, bo wychowanków szkoły w Morawicy chwalą zarówno zagranicą, jak i w Polsce. - Kończąc naszą szkołę właściwie wszyscy znajdują zatrudnienie. Kładziemy duży nacisk na kształcenie pod każdym względem. Zaczęli to doceniać pracodawcy, którzy sami zwracają się do nas o skierowanie do ich firm uczniów na praktyki – mówi dyrektor, Renata Antos. - Kształcimy w kierunkach, które są przyszłościowe. Na rynku pracy cały czas jest zapotrzebowanie na masażystów, kosmetyczki czy też opiekunów medycznych. Nasi uczniowie wychodzą bardzo dobrze przygotowani. Nie mają się czego powstydzić, co już zweryfikowaliśmy nie tylko w Portugalii podczas realizacji projektu, ale w poprzednich latach również i w Anglii – podkreśla dyrektor Renata Antos. - Wybierając szkołę w Morawicy kierowałam się przede wszystkim jej dobrą renomą i praktycznie pewną pracą po zakończeniu edukacji – zaznacza Martyna Rambuszek, która odbyła praktyki w Portugalii. - Mnie namówili znajomi, którzy kończyli tą szkołę i pracę znaleźli właściwie z miejsca. Dodatkowym plusem są praktyki zagraniczne i świetne zaplecze dydaktyczne – dodaje Sylwia Cebula, również jedna z uczennic biorących udział w praktykach w Portugalii.

Placówka z zadziwiająco wysokimi standardami

            Zaproszeni na podsumowującą projekt konferencję goście byli pod wrażeniem jego realizacji. - W swojej dotychczasowej działalności nie zetknęłam się jeszcze z edukacją medyczną, ale to co tutaj zobaczyłam i usłyszałam budzi głęboki podziw. Kładzie się tu bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu i jest to ogromny plus dla szkoły. Z wykształcenia jestem lekarzem i wiem jak ważne jest merytoryczne przygotowanie personelu medycznego na każdym szczeblu, ale również i przygotowanie zarówno praktyczne, jak i trochę psychologiczne w kierunku empatii do pacjentów. To wszystko znajdziemy w tej szkole i to ją właśnie wyróżnia – mówiła Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

            Projekt pod nazwą "Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego" był realizowany od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku. W pierwszej grupie na praktyki do Portugalii wyjechało 17 uczniów i 6 nauczycieli. Koszt przedsięwzięcia opiewał na kwotę 146.777,20 zł. W drugiej grupie z praktyk zagranicznych skorzystało 18 uczniów i 7 nauczycieli. Ten wyjazd kosztował 161.472,83 zł.

            Koszt całego projektu wyniósł 308.250,03 złotych. W ramach tej kwoty pokryto koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i transportu lokalnego, nauki języka portugalskiego, wycieczek edukacyjnych, przygotowania językowego, zakupu rozmówek portugalskich, zakupu koszulek, kieszonkowego, opłaty za zmianę pasażera, diet, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych oraz konferencji podsumowującej projekt.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

 Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego dla kandydatów/kandydatek do udziału w projekcie „ EUROPEJSKI WYMIAR MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” realizowanego ze środków PO WER, odbędzie się:

20.11. 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 7

 

Zespół projektowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy ogłasza NABÓR do udziału w projekcie EUROPEJSKI WYMIAR MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOrealizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+.

Projekt obejmuje uczniów/uczennice klas: II Technik masażysta, II Technik farmaceutyczny, II Terapeuta zajęciowy, III Technik elektroradiolog oraz słuchaczy/słuchaczki klas: I i II Technik usług kosmetycznych, Opiekun medyczny.

Termin wyjazdu na 2–tygodniowe praktyki zawodowe w Barcelos w Portugalii: 08.04.2018 – 21.04.2018 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o:

- zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie dostępnym poniżej w załączniku

- pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - dostępny poniżej w załączniku lub w sekretariacie,

- złożenie Formularza zgłoszeniowego do sekretariatu do dnia 17.11.2017 (piątek) do godz. 14.00.

 

Zespół projektowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy ogłasza nabór do udziału w projekcie „ EUROPEJSKI WYMIAR MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+.

 Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących w naszej placówce.

Termin wyjazdu na szkolenie typu job-shadowing w Barcelos w Portugalii:  08.04.2018 – 14.04.2018 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o:

- zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie dostępnym poniżej w załączniku,

- pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - dostępny poniżej w załączniku lub w sekretariacie

- złożenie Formularza zgłoszeniowego do sekretariatu do dnia 17.11.2017 r (piątek) do godz. 14.00

 

Zespół projektowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"https://www.youtube.com/embed/ar8Rb7ikFXE"

"https://www.youtube.com/embed/cetKrWNJDLo"

"https://www.youtube.com/embed/Mn7fNiqzILw"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIZYTA MONITORUJĄCA

W dniach 26.03.-31.03.2017 r członek zespołu projektu „ Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach POWER mgr Aneta Paździerz odbyła wizytę monitorującą przebieg praktyk zawodowych pierwszej grupy uczestników projektu oraz szkolenia nauczycieli typu „job shodowing” w Portugalii.

Grupa 17 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy mieszkała w campusie należącym do naszego partnera Intercultural Association Mobility Frends w Barcelos dzielnica Silva i odbywała praktyki w portugalskich przedsiębiorstwach odpowiednio dobranych do ich kierunku kształcenia tj.: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny. Pani Aneta Paździerz sprawdziła prawidłowość przebiegu praktyk, warunki mieszkaniowe, żywieniowe i miejsca rekreacyjne w campusie, program kulturowy oraz bezpieczeństwo jakim objęci byli nasi uczestnicy. Zmonitorowała warunki pracy w poszczególnych miejscach praktyk, gdzie uczestnicy wykonywali czynności zgodne z tymi, zawartymi w porozumieniu o programie realizacji praktyk. Wszyscy pracodawcy byli bardzo zadowoleni z praktykantów z Polski. Chwalili zaangażowanie, umiejętności praktyczne oraz językowe naszych uczniów. Natomiast grupa 6 nauczycieli w trakcie pobytu w Escola Secundaria Barcelos spotkała się z panem Antoni Fernando Bonawentura - koordynatorem regionalnym do spraw kształcenia nauczycieli w celu zapoznania się z systemem edukacji w Portugalii, zwracając szczególną uwagę na kierunki medyczne. Spotkała się również z dyrektorem Departamentu Zdrowia panią Raquel Antunes, z którą omówiono różnice i podobieństwa w szkolnictwie. Grupa z Polski odbyła spotkania z różnymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w departamencie zdrowia i języków obcych. Miała możliwość obserwowania wybranych zajęć prowadzone przez portugalskich nauczycieli. Z naszej strony nauczyciele zaprezentowali działalność szkoły w Morawicy oraz przeprowadzili lekcje pokazowe. Była to doskonała okazja do podwyższenia umiejętności z zakresu znajomości języka angielskiego. Drugą szkołą, jaką wizytowali nauczyciele była Bellecorpus- szkoła dla kosmetyczek. Wizyta monitorująca potwierdziła prawidłowość przebiegu realizacji projektu zarówno w przebiegu praktyk zawodowych, szkolenia „job shadowing” oraz programu kulturowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na półmetku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy  realizuje projekt „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 308 250,03zł. Termin realizacji projektu to 15 listopada 2016 r. do 14 czerwca 2018r.

Celem głównym projektu jest doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty uczniów i kadry pedagogicznej CKZiU w Morawicy. W programie weźmie udział łącznie 34 uczniów i uczennic, słuchaczy i słuchaczek CKZiU , którzy wyjadą na 2- tygodniową praktykę zawodową w portugalskich przedsiębiorstwach. Natomiast 14 nauczycieli odbędzie szkolenie typu „job shadowing” w instytucjach kształcenia zawodowego. 

Pierwsza grupa, 17 uczniów kształconych w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy oraz oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Termin wyjazdu dla pierwszej grupy uczniów i uczennic to był okres od 26 marca do 8 kwietnia 2017r. Nauczyciele przebywali będą na szkoleniu  typu ‘job shadowing’ od 26 marca do 1 kwietnia 2017r.

Następna grupa o podobnej liczebności wyjedzie w kwietniu 2018 roku..

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Mobility Friends w Barcelos, w Portugalii,  który jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór placówek do odbycia praktyk i szkoleń, monitoring, organizację zakwaterowania i wyżywienia oraz program kulturowy. Projekt obejmuje przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne zarówno w Polsce jak i w Portugalii. Realizacja projektu ma na celu wykształcenie mobilnego absolwenta, który nie bez obaw będzie funkcjonował na europejskim rynku pracy. Dla nauczycieli natomiast, projekt przewiduje obserwację  metod medycznego kształcenia zawodowego w Portugalii. Działania te mają na celu unowocześnienie szkoły i podniesienie jej atrakcyjności poprzez realizację Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.

Uczestnicy:

II TF Karolina Młyńczak, Roksana Strzeszkowska. Martyna Kapuścińska

II TM Agata Jagieła, Paulina Gwadera, Anna Nogajczyk, Aleksandra Litwin, Aleksandra Zgrzebnicka, Michalina Socha, Dawid Wójcik

I TUK Agata Styczeń, Katarzyna Kupiecka, Marta Bojko

II TZ Justyna Owczarek

Absolwenci: Technik elektroradiolog: Małgorzata Borowiec, Sylwia Paciorek

Opiekun Medyczny: Hubert Zapała

Kadra pedagogiczna: 

mgr Katarzyna Piasta

mgr Tamara Rucińska

mgr Bożena Daszuta

mgr Piotr Molasy

mgr Katarzyna Domagała

mgr Eliza Durlik

Zespół koordynujący projektem zajmuje się wszelkimi działaniami związanym z jego realizacją tj. przygotowaniem dokumentacji przed, w trakcie i po realizacji mobilności, organizacją przygotowania językowo-kulturowego ( w tym Dzień portugalski), organizacją podróży, komunikacją z partnerem w Portugalii, monitoringiem, bieżącym prowadzeniem dokumentacji finansowej, promocją i informacją. W czasie wyjazdu pierwszej grupy odbyła się wizyta monitorująca przebieg mobilności uczniów i nauczycieli przeprowadzona przez członka zespołu projektowego p. Anetę Paździerz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy ogłasza nabór do udziału w projekcie EUROPEJSKI WYMIAR MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+.
Projekt obejmuje uczniów klas: I Technik usług kosmetycznych, Opiekun medyczny, II Technik masażysta, II Technik farmaceutyczny, II Terapeuta zajęciowy, III Technik elektroradiolog.

Termin wyjazdu na 2–tygodniowe praktyki zawodowe w Barcelos w Portugalii:
26.03.2017 – 08.04.2017 r.

Osoby zainteresowane proszone są o:
- zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie do pobrania na dole strony,
- pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do pobrania na dole strony  lub sekretariatu,
- złożenie Formularza zgłoszeniowego do sekretariatu do dnia 16.12.2016 r (piątek) do godz. 15.00

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do udziału w projekcie PO WER odbędzie się 19.12.2016r. o godz. 11.00

Lista rankingowa zostanie ogłoszona 20.12.2016r. o godz. 10.00

Zespół projektowy

 

Galeria zdjęć
   

Ścieżka artykułu:
www.szkola-medyczna.com.plStrona główna Projekty unijne PO WER
www.szkola-medyczna.com.pl
copyrights @ 2014 - 2024 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.