Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
(www.szkola-medyczna.com.pl)

Potencjał – Zawód – Praca

POKL, Projekt „Potencjał – zawód – praca”

Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój a Partnerem Policealna Szkoła Medyczna im. H. Chrzanowskiej. Instytucją pośredniczącą jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu rozpoczęła się wraz z rokiem szkolnym 2012/2013 i trwać będzie do końca września 2014 roku. W projekcie „Potencjał – zawód – praca” mogli wziąć udział uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej, zamieszkujący na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy rozpoczęli naukę w PSM od razu po ukończeniu edukacji na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.

Realizacja projektu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne zajęcia zawodowe a także działania w ramach Ośrodka Kariery ma na celu dostosowanie poziomu i jakości kształcenia do standardów obowiązujących w najlepszych jednostkach oraz wzrostu konkurencyjności absolwentów PSM na rynku pracy.

Zakres realizacji projektu:

– dodatkowe zajęcia rozwijająco-wyrównawcze z matematyki, chemii i łaciny, mają za zadanie omówienie zagadnień, z którymi uczniowie mają największe problemy, a także materiał wykraczający poza podstawę programową rozwijające posiadaną wiedzę,

– zajęcia specjalistyczne: masaż gorącymi kamieniami, masaż bańkami chińskimi, masaż refleksoryczny, pierwsza pomoc. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. Uzyskane umiejętności poświadczone zostają certyfikatami uznawanymi w całej Unii Europejskiej.

– zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych – dzięki nim uczniowie PSM mogą możliwość ugruntowania zdobytej podczas edukacji wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, co pozwoli im na zdobycie lepszych wyników egzaminów zewnętrznych kończących naukę w PSM.

– wyjazdy edukacyjno-zawodowe do firm z branży medycznej i kosmetycznej. W ramach tych zajęć zrealizowane zostają cztery wyjazdy do placówek o charakterze sanatoryjno-pielęgnacyjnym oraz do znanych fabryk i hurtowni leków.

– trzymiesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z uzyskanych przez uczniów PSM zawodem (dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce).

– doradztwo psychoedukacyjne i zawodowe w ramach Ośrodka Kariery – zajęcia obejmują spotkania z psychologiem oraz doradcą, na których uczniowie poznają techniki autoprezentacji, zagadnienia związane z aplikowaniem do pracy oraz metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

 

Galeria zdjęć
    
Ścieżka artykułu:
www.szkola-medyczna.com.plStrona główna Projekty unijne Potencjał – Zawód – Praca
www.szkola-medyczna.com.pl
copyrights @ 2014 - 2024 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.