KSZTAŁCIMY W ZAWODACH
 
 

41 311-46-80, 41 311-40-48

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Szukaj
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesteś tutaj: Strona główna Kursy Kurs rejestratorka medyczna

Kurs rejestratorka medyczna

 

        

Najbliższy kurs Rejestratorka medyczna odbędzie się w terminie:
 
20.09.2021-20.10.2021
 
Z kandydatami  będziemy się kontaktować na początku września w celu podpisania umowy finansowej.


                                                                                                                                                                                                    

Rejestratorka medyczna

/Kurs 60h/

Na podstawie art. 117ust. 1a pkt 5. Ustawy prawo oświatowe ( Dz.U. 2019 poz. 1148 z póżn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Rejestratorka medyczna   Kod:422603 (zgodnie z klasyfikacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

 

Jest to zawód ujęty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2018 poz. 227 z późniejszymi zmianami) oraz zgodny z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011 nr151 poz.896).

Rejestratorka medyczna kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej.

Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zadania zawodowe:  

- przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług w placówce medycznej oraz tworzenie terminarza wizyt domowych;

- przyjmowanie materiałów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników badań;

- prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów w różnych układach klasyfikacyjnych;

- prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie faktur i zaświadczeń;

- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych;

- przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych oraz warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w danej placówce służby zdrowia, a także w innych placówkach specjalistycznych;

- kierowanie pacjentów i przekazywanie ich dokumentów zdrowotnych do właściwych laboratoriów i gabinetów specjalistycznych;

- współpracowanie z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów;

- prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy personelu medycznego placówki;

- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące lub techniczne o kierunku ekonomicznym.

 

Program kursu:

L.P. Dział programowy         

1.Podstawy anatomii, fizjologii i patologii(15h)

RAZEM:15h

2.Organizacja pracy rejestracji(45h)

a/prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej(10h)

b/zasady kodowania i rozliczania świadczeń medycznych(10h)

c/Rozliczenia z NFZ-weryfikacja dokumentacji(10h)

d/archiwizacja dokumentacji medycznej(5h)

e/sprawozdawczość statystyczno-finansowa(10h)

RAZEM: 45h

Podstawą przyjęcia na kurs jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W RAMACH KURSU: 60h

 

 

 

 

 

 
 
copyrights @ 2014 - 2024 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.